Uw kind verliezen, hoe gaat u er mee om?

Het gaat tegen alle natuurlijke regels in – dat u als ouder uw eigen kind overleeft. En zonder twijfel is het, het verliezen van uw kind is ergste wat een ouder kan overkomen.

Band ouders en kind

Al tijdens de zwangerschap ontstaat er een band tussen moeder en kind en na de geboorte tussen vader en kind. Als ouder droomt u ervan uw kind te zien opgroeien en haar of hem te begeleiden bij de mijlpalen van het leven. Zoals de eerste stapjes, de eerste woordjes, de eerste schooldag, het eerste vriendje of vriendinnetje, school, carrière en partners, de kleinkinderen. 

Herinneringen na verliezen kind artikel door Memorie Sieraden
Een leegte die nooit op te vullen is, draag een warme herinnering dicht bij uw hart

Verlies dromen en verwachtingen

Deze dromen en verwachtingen vergaan als een kind komt te overlijden. Onderzoeken hebben uitgewezen, dat het rouwproces na de dood van een kind zwaarder en intenser is en dat de rouwperiode langer duurt dan bij het overlijden van een andere dierbare persoon.

Duur rouw na verliezen kind

Het langer duren van de rouwperiode hangt samen met het feit dat de identiteit van de ouder sterk samenhangt met de identiteit van hun kind. Zeker in de eerste levensfasen, waarbij het kind afhankelijker is van de ouder. De rouwtijd en -fases zijn sterk individueel gebonden. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Het gevoel van verlies bij een kind blijft en wordt meestal als sterker ervaren dan bij overlijden van andere dierbaren.

Boosheid en emoties na het overlijden van uw kind

Als een kind komt te overlijden zijn er vele uiteenlopende gevoelens. Men kan denken aan schuldgevoelens, onmacht, verlies van zelfwaarde, onzekerheid, leegte, sterke emotie wisselingen en verlies van vertrouwen. Zeker als een kind veel extra zorg nodig had, vallen ouders vaak in een enorme leegte. 

Als er meer kinderen in een gezin zijn, zijn ouders gedwongen niet alleen om te gaan met hun eigen verdriet, maar ook met het verdriet en verlies van de andere kinderen. En niet alleen van dag-tot-dag, maar zeker op bijzondere dagen, zoals verjaardagen en feestdagen.

Over het verlies van je kind; een blog over rouwverwerking met tips door Memorie Sieraden
Een met zorg ontworpen assieraad als blijvende en warme herinnering aan uw overleden kind

Rouwverwerking kinderen

Kinderen rouwen op een andere wijze dan volwassenen. Het is goed als er een volwassene van buiten het naaste gezin betrokken is bij de rouwverwerking van de andere kinderen.

Laat het voornamelijk iemand zijn, die de kinderen veiligheid biedt. Zodat alle emoties er kunnen en mogen zijn. Een persoon, die ook stabiliteit en continuïteit waarborgt voor de kinderen én niet te vergeten zowel leuke dingen met de kinderen doet en kan genieten en om kan gaan met verdrietige emoties en praat met de kinderen over hun belevingen van en met het overleden broer(tje) of zus(je).

Creatieve en fysieke activiteiten zijn heel belangrijk voor kinderen. Houdt er rekening mee dat hun emoties in een moment kunnen omslaan. Van pure blijdschap tot hartverscheurend huilen. Laat stille en terug getrokken kinderen zich creatief uiten of samen activiteiten onderneemt. Stel open vragen hoe het zich voelt, waar het over droomt en aan denkt en breng geregeld herinneringen passend ter sprake.

Hoe kan je als ouder omgaan met het verlies van je kind?

Er zijn geen regels, die men kan volgen na het verlies van uw kind. Er is geen goede of foute manier. Het belangrijkste is uw eigen gevoel te volgen. 

Niemand rouwt op dezelfde manier. Het rouwen hangt ook af van hoe u uw kind verliest. Sommige ouders verliezen hun kindje voor, tijdens of kort na de geboorte. Andere ouders verliezen hun kind door ziekte of een ongeval. Een kind verliezen is vreselijk en de pijn en verdriet voelbaar bij elke mijlpaal, feestdag en jubilea in het leven.

Tips na verliezen kind:

 • De rouw om een kind zal nooit ophouden en het verdriet zult u altijd bij zich hebben. Maar warme en mooie herinneringen aan uw kind houden haar of hem in leven. Deze herinneringen kan niemand afnemen en kunnen als een positieve ondersteuning functioneren. Probeer de mooie momenten in gedachten te houden en haal hier uw kracht uit om verder te gaan.

“Iemand is pas echt dood als je niet meer herinnerd wordt”

 • Niet iedereen in uw omgeving zal uw verdriet kunnen begrijpen. Het is lastig om met zo’n enorm verdriet om te gaan. Het zou kunnen dat vrienden juist om die reden niet meer beschikbaar zijn, omdat ze zich ongemakkelijk voelen. Vertel uw familie en vrienden wat u nodig heeft of zou willen. Ga er vanuit dat mensen het lastig vinden. Vindt u het fijn als ze kind ter sprake brengen of juist niet. U weet wat uw fijn vindt en geef het voorbeeld door over uw kind te praten.
 • Nieuwe rituelen bedenken of een herdenkhoekje inrichten kunnen ook troost geven. Door de handelingen of het even stilstaan bij de foto’s denkt u bewust even aan uw kind en staat u uzelf toe om even te voelen.
 • Mocht u er niet alleen uit komen of kunt het niet delen met iemand anders, dan kunt u overwegen om zich aan te sluiten bij een lotgenotengroep.
 • Of zoek hulp bij een coach, hulp van buitenaf is altijd een mogelijkheid. Soms is het makkelijker over uw gevoelens te praten met een buitenstaander dan met iemand, die dichter bij u staat. Een coach bv. heeft alleen oog voor u en uw verdriet en waar u tegen aanloopt. Uw zorgtaken voor anderen vallen dan even weg. Het is fijn om samen met een coach stil te staan bij uw eigen rouwverwerking, behoeftes en verlangens.
 • Een herinnering sieraad met een gravure, vingerafdruk of as laten maken zorgt ervoor dat u de warme herinnering dagelijks bij u draagt.
  Memorie Sieraden heeft met zorg en aandacht een assieraden collectie gemaakt voor moeder en kind.
 • Vergeet niet om na verloop van tijd ondanks uw verdriet iets moois van uw leven te maken voor uzelf, uw partner én uw eventuele andere kinderen. Gebruik de herinnering en het leven en sterven van uw kind als kracht om door te gaan. Geef uw zoon of dochter een plekje in uw huidige leven en leer opnieuw te genieten van alles dat er is.

  Rouwverwerking na verliezen kind door Memorie Sieraden Gouda
  Een assieraad biedt troost, want de herinnering blijft…

 

 • Tot slot wensen wij u heel veel sterkte om dit verdriet te dragen en het gemis een plekje te geven.