Algemene uitgangspunten:

Memorie Sieraden is een detailhandel dat via internet sieraden verkoopt. Dit gebeurt via www.memoriesieraden.nl en eventuele andere domeinen die worden toegevoegd (hierna gezamenlijk te noemen “de website”). Om haar diensten aan te kunnen bieden, verwerkt Memorie Sieraden bepaalde persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. 

We raden u aan dit document goed te lezen voordat u gebruik gaat maken van de diensten van Memorie Sieraden en regelmatig te kijken of er wijzigingen zijn. Heeft u vragen over dit privacybeleid of wilt u weten hoe wij omgaan met de AVG en/of de GDPR? Neem dan contact met ons op via info@memoriesieraden.nl

Door u te registreren bij Memorie Sieraden en gebruik te maken van de diensten van Memorie Sieraden gaat u akkoord met de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Memorie Sieraden houdt zich onder andere aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming: 

  • Memorie Sieraden verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze; 
  • Memorie Sieraden is transparant over alle gegevensverwerking; 
  • Memorie Sieraden vraagt indien vereist vooraf uw toestemming;
  • Memorie Sieraden respecteert uw rechten van toegang, wijziging en bezwaar; 
  • Memorie Sieraden beveiligt uw persoonsgegevens. 
  • Wie is Memorie Sieraden en hoe kan ik contact opnemen met Memorie Sieraden? 
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers verstrekt via de website is Memorie Sieraden, Lange Tiendeweg 17, 2801 KD, te Gouda. 

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Memorie Sieraden kunt u per e-mail stellen via info@memoriesieraden.nl, per post op Lange Tiendeweg 17, 2801 KD, te Gouda, of telefonisch via 0182-786338. 

Waarom verwerkt Memorie Sieraden persoonsgegevens?

Memorie Sieraden verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de website en voor onderstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens zijn vereist en u geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor: 

Het aanmaken van een account:

Uw contactgegevens (voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en land) zijn verplicht om een account aan te maken bij Memorie Sieraden. 

Behalve voor het bovenstaande, kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het volgende: 

De levering van diensten van Memorie Sieraden:

  • Verzenden van verkoopfacturen en andere commerciële documenten. 
  • Om telefonisch of via e-mail in contact met u te komen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

Het invullen van het contactformulier:

Uw contactgegevens (voornaam of voornamen, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mailadres) zijn verplicht om het contactformulier in te vullen. Daarnaast wordt de inhoud van het e-mailbericht opgeslagen. 

Naleving lokale wetgeving:

Memorie Sieraden verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Daarnaast is Memorie Sieraden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan uiteengezet in deze overeenkomst, bijvoorbeeld voor rechtshandhaving en in geval van een gerechtelijk bevel. 

Analyses en testen: 

We kunnen persoonsgegevens gebruiken om te analyseren hoe geregistreerde klanten de website en Memorie Sieraden-diensten gebruiken, om nieuwe diensten en tools te testen, en om de website te beveiligen, verbeteren en optimaliseren. 

Marketing: 

We kunnen uw marketingcommunicaties sturen, zoals nieuwsbrieven, waarvoor u uw op elk moment kunt afmelden. 

Gegevens bewaren:

Memorie Sieraden bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de gegevens bewaard blijven zolang dat nodig is om de gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die Memorie Sieraden langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht stelt. 

Verstrekking aan derden: 

Wij geven de door jouw verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jouw bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo geven wij uw naam en adres door aan onze transporteur. 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. 

Heeft u vragen over het delen van uw gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met Memorie Sieraden via info@memoriesieraden.nl.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen?

Zorg ervoor dat de persoonsgegevens die u aan Memorie Sieraden verstrekt voor verwerking correct en relevant zijn. Memorie Sieraden respecteert uw rechten van toegang, wijziging en bezwaar. Wil u uw rechten uitoefenen, meer weten over uw persoonsgegevens die Memorie Sieraden verwerkt, of persoonsgegevens wijzigen of verwijderen? Neem dan contact op met Memorie Sieraden via info@memoriesieraden.nl. Memorie Sieraden zal uw verzoek in behandeling nemen, ten minste binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek, of zoveel eerder als vereist door de toepasselijke wetgeving. 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Memorie Sieraden het gebruik van uw persoonsgegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen of, in geval van een verzoek tot wijziging of verwijdering van persoonsgegevens, de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, tenzij uitvoering van uw verzoek in strijd is met de wet of ingaat tegen een legitiem zakelijk belang van Memorie Sieraden. Memorie Sieraden zal u daarvan op de hoogte stellen. 

Uw wachtwoord beveiligt uw gebruikersaccount. Daarom raden we u aan om een uniek en sterk wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer en browser te beperken en na gebruik van Memorie Sieraden af te melden. 

Cookiebeleid:

Memorie Sieraden maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon, tablet). De meest recente versie van het Cookiebeleid is te vinden op www.memoriesieraden.nl/cookiebeleid. 

Heeft uw vragen over de bescherming van uw gegevens of andere vragen over ons privacy beleid of cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met Memorie Sieraden via info@memoriesieraden.nl.